+84273. 3882 378

Mời tham gia Lớp ôn thi Sát hạch Chứng chỉ hàng nghề đấu thầu tháng 7/2018.

Nhằm trang bị kỹ năng cho các tổ chức, cá nhân làm công tác đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tổ chức Lớp ôn tthi “Sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu” hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức cho học viên có đủ khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động đấu thầu.

1. Các cá nhân cần phải có Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Theo quy định tại Luật Đầu thầu (Điều 16, khoản 2) và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT (Điều 35, khoản 7), kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc nêu trên thuộc các đơn vị sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, bao gồm:

- Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp; cá nhân chuyên trách làm công tác quản lý dự án, không mang tính kiêm nhiệm thuộc các ban quản lý dự án được thành lập để làm nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác.

- Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu (làm nghề tư vấn đấu thầu).

- Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách (cơ quan, tổ chức thành lập ra đơn vị mua sắm tập trung để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức mình và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục).

Lưu ý: tất cả cá nhân khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản.

2. Giảng viên

Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp giảng dạy.

3. Thời gian - Địa điểm - Học phí

- Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 20 - 22/7/2018.

- Địa điểm học: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang - số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Học phí: 3.000.000 đồng/học viên.

4. Quyền lợi của học viên

- Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, trực tiếp làm công tác quản lý đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Được ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho cả hai chứng chỉ xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn và tư vấn.

- Được hướng dẫn chi tiết thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch.

- Được Ban Tổ chức lớp tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp đi nộp hồ sơ cho học viên dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu ở Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Học viên đăng ký dự thi cần lưu ý:

+ Đợt thi ngày 25/8/2018 tại TP Cần Thơ (Hạn nộp hồ sơ dự thi 08/8/2018)

+ Đợt thi ngày 22/9/2018 tại TP Hồ Chí Minh (Hạn nộp hồ sơ dự thi 07/9/2018)

5. Hồ sơ đăng ký dự học

- 01 phiếu đăng ký,

- 02 ảnh 3x4,

- 01 bản sao giấy CMND.

- 01 bản sao Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản.

Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đăng ký và thanh toán học phí tại:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882 378, gặp anh Nam (0909. 370725) chị Hằng (0909. 784548)

Email: tda.gov.vn@gmail.com           Website: tda.gov.vn

Đính kèm:

Phiếu đăng ký Lớp ôn thi Sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Chương trình Lớp ôn thi Sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch