+84273. 3882 378

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

Việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang là một trong những cam kết mạnh mẽ hỗ trợ, đồng hành của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công phục vụ cho gần 4.300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trên thực tế, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TU về lãnh đạo công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nhằm thống nhất trong cả hệ thống chính trị về công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện 2 Nghị quyết trên, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện.

Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp

Tính đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, trong đó năm 2016 tổ chức 3 cuộc và 2 cuộc trong 6 tháng đầu năm 2017. Các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Hầu hết các kiến nghị của các doanh nghiệp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải đáp, chỉ đạo các sở, ban, ngành giải đáp ngay hoặc ghi nhận để giải quyết trong thời gian quy định cụ thể, báo cáo tiến độ kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp. Tính đến nay, các kiến nghị tại Hội nghị đối thoại năm 2016 và quý 1/2017 đã được giải quyết.

Ngoài các cuộc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đều tổ chức các cuộc Họp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, hầu hết các huyện, thị xã đều tổ chức các cuộc Họp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, để công cụ đó hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn nữa, mới đây Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Tiền Giang (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã được thành lập. Đây là đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công phục vụ cho gần 4.300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hỗ trợ hơn 60.000 hộ kinh doanh là tiềm năng để phát triển thành doanh nghiệp.
Trung tâm là đơn vị đầu mối để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn lực, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và tỉnh, thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, các hoạt động nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Qua đó, thúc đẩy nhanh quá trình gia nhập thị trường của doanh nghiệp, xúc tiến các thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo quản trị, khởi sự kinh doanh, sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, nhà đầu tư... Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, phát triển nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, làm cho tiềm năng, lợi thế của tỉnh được khai thác có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững...

Nâng cao hiệu quả điều hành

Theo ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, để Trung tâm ra đời và hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng và nhiệm vụ đã được đề ra, tỉnh đã tập trung thực hiện tuyển dụng, sát hạch công chức, viên chức của Trung tâm đảm bảo chất lượng, số lượng theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; Nhanh chóng củng cố bộ máy tổ chức, phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và có lãnh đạo, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ để Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, các hoạt động cụ thể của Trung tâm từ nay đến năm 2020 và có cụ thể hóa từ nay đến cuối năm 2017, năm 2018, năm 2019 và năm 2020. Trong đó, trước mắt tập trung nghiên cứu Đề án phát triển hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp về khởi sự, quản trị doanh nghiệp… để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kể cả triển khai việc cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho doanh nghiệp; triển khai các nhiệm vụ khởi nghiệp gắn với Đề án Thành lập cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp, Qũy hỗ trợ khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh, nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư…

(Báo Diễn đàn Doanh nghiệp)