+84273. 3882 378

Tiền Giang: 96 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01-2022.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, trong tháng 01-2022, có 96 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng vốn đăng ký 472,2 tỷ đồng, tăng 45,5% về số DN và tăng 57,5% về vốn đăng ký so với tháng 01-2021.

 

Đây là số DN thành lập mới cao nhất trong các tháng và các năm gần đây (từ năm 2019 đến 2021).

Về tình hình tạm ngừng hoạt động/hoạt động trở lại trong tháng 01-2022, có 1 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn (giảm 85,7% so với tháng 1-2021) và 96 DN hoạt động trở lại (tăng 18,5% so cùng kỳ năm 2021).

Về giải thể, chấm dứt hoạt động, có 13 DN hoàn tất giải thể (giảm 13,3% so với tháng 01-2021).

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết 128 ngày 11-10-2021 của Chính phủ, Công văn 6526 của UBND tỉnh ngày 28-10-2021 hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tình hình phát triển DN trên địa bàn tỉnh được khôi phục, từng bước tạo sự khởi sắc rõ nét của “bức tranh về DN”.

Tháng 01-2022 là tháng có số lượng DN gia nhập và tái gia nhập thị trường cao nhất, cho thấy niềm tin của cộng đồng DN đối với các chính sách về phòng, chống dịch của Trung ương và địa phương.

Tính đến nay, hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhìn chung ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường và các đơn hàng của khách hàng.

(Lâm Trí Đức - Nguồn: Báo Ấp Bắc).