+84273. 3882 378

Thông báo về việc thay đổi nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày 01/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang ban hành Thông báo số 170/TB-SKH&ĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023. Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo thay đổi nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 06/4/2023 (trong giờ làm việc).

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 170/TB-SKH&ĐT ngày 01/02/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Thông tin cần biết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 0273. 3882378

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Nam – Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang./.

Đính kèm:

Thông báo số 533/TB-SKH&ĐT ngày 16/3/2023 về việc thay đổi nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo số 170/TB-SKH&ĐT ngày 01/02/2023 về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023