+84273. 3882 378

Thông báo chiêu sinh các Lớp đào tạo Kỹ năng lao động cho doanh nghiệp năm 2020.

Nhằm trang bị cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thêm những kiến thức, kỹ năng và những công cụ quản lý cần thiết để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển Khởi nghiệp trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh triển khai tổ chức các Lớp đào tạo "Kỹ năng lao động cho doanh nghiệp” năm 2020 với những nội dung như sau:

1. Lớp 1: Lớp đào tạo “Kỹ năng phát triển năng lực nghề nghiệp và giải quyết vấn đề”.

a) Đối tượng:

- Trưởng/Phó các bộ phận và nhân viên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung chương trình:

- Tự nhận thức bản thân.

- Quản trị thời gian.

- Quản trị stress.

- Giải quyết vấn đề.

c) Thời gian:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 29/10 đến ngày 30/10/2020 (thứ năm và thứ sáu).

- Khai giảng: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29/10/2020.

d) Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 38 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

đ) Số lượng học viên: 50 học viên/lớp.

e) Kinh phí tham dự: Miễn phí.

2. Lớp 2: Lớp đào tạo “Kỹ năng làm việc theo đội/nhóm”

a) Đối tượng:

- Trưởng/Phó các bộ phận và nhân viên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung chương trình:

- Làm việc theo đội/nhóm.

- Giải quyết xung đột.

- Động viên.

- Truyền thông có hiệu quả.

c) Thời gian:

- Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 05/11 đến ngày 06/11/2020 (thứ năm và thứ sáu).

- Khai giảng: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/11/2020.

d) Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 38 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

đ) Số lượng học viên: 50 học viên/lớp.

e) Kinh phí tham dự: Miễn phí.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự các Lớp đào tạo nêu trên. Để cho các Lớp đào tạo được tổ chức thuận lợi, đề nghị Quý doanh nghiệp gửi danh sách đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) đến Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trước ngày 26/10/2020.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273.3882378, gặp chị Hằng (0909. 784548).

Email: tisa.gov.vn@gmail.com

Trân trọng./.

Thông báo chiêu sinh

Phiếu đăng ký