+84273. 3882 378

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn công tác đến làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam.

Ngày 02/10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang đến làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam, trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xúc tiến đầu tư giữa hai đơn vị.

Ông Nguyễn Đình Thông - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang và bà Trần Thị Hải Yến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam chủ trì buổi làm việc - Ảnh: TISA

Về phía tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Đình Thông – Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn với các thành viên thuộc các sở, ngành trong tỉnh, Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tiền Giang. Về phía Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam do bà Trần Thị Hải Yến – Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn với các thành viên thuộc Trung tâm.

Ông Nguyễn Đình Thông - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang phát biểu - Ảnh: TISA

Buổi làm việc với các nội dung chính sau:

- Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Tiền Giang. Phối hợp xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, website, bộ tài liệu Xúc tiến đầu tư của tỉnh Tiền Giang,...

- Liên kết, hợp tác tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên môn phụ trách hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

- Phối hợp thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam và đăng ký tham gia các Đoàn đi Xúc tiến đầu tư nước ngoài do Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; Đăng ký tham gia Đoàn đi Xúc tiến đầu tư nước ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long,...

- Phối hợp tiếp và làm việc với nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là nhà đầu tư FDI; Tổ chức đưa nhà đầu tư khảo sát thực địa, giới thiệu dự án mời gọi đầu tư, đăng ký làm việc với Lãnh đạo tỉnh khi nhà đầu tư có nhu cầu.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hội nghị kết nối giao thương các sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách, quy hoạch của tỉnh, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kêu gọi đầu tư vào vùng Tân Phước, vùng Gò Công,...

- Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tiền Giang giới thiệu, mời gọi nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Long Giang và Cụm công nghiệp Gia Thuận.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Giang giới thiệu về Khu công nghiệp Long Giang - Ảnh: TISA

Dịp này Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam thực hiện các nội dung trong buổi làm việc, thường xuyên báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, chỉ đạo./.