+84273. 3882 378

Phóng sự truyền hình: Tiền Giang - Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

 

Nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong những năm gần đây, Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm cải thiện vị trí xếp hạng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Clip Phóng sự