+84273. 3882 378

Phóng sự truyền hình: Tiền Giang đồng lòng vượt khó cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

 Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cả nước, trong đó có Tiền Giang. Trước những khó khăn của doanh nghiệp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cùng với sự năng động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng lòng vượt khó trong đại dịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Clip Phóng sự