+84273. 3882 378

Mời tham gia Lớp nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng tháng 7/2018.

Nhằm trang bị kỹ năng cho các tổ chức, cá nhân làm công tác đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và tăng cường công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đấu thầu qua mạng” hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức cho học viên tham gia các kỳ lựa chọn nhà thầu theo đúng lộ trình của Luật đấu thầu và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Thông tư số 07/2015/TTLT – BKHĐT – BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong đó quy định lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng bắt buộc đối với cơ quan, đơn vị trong năm 2016 phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Từ năm 2018 trở đi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế. Thực hiện quy định trên, trong thời gian tới các chủ đầu tư, bên mời thầu phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2017 và các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Đối tượng tham dự

Các cá nhân thuộc các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung và cá nhân khác có nhu cầu tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn nhà thầu.

2. Chứng nhận

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận sau khoá học theo quy định.

3. Giảng viên

Giảng viên là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm đến từ Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thời gian - Địa điểm - Học phí

- Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 28 - 29/7/2018.

- Địa điểm học: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang - số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Học phí: 1.200.000 đồng/học viên.

5. Hồ sơ đăng ký

- 01 phiếu đăng ký,

- 02 ảnh 3x4,

- 01 bản sao giấy CMND.

Lưu ý: Học viên phải chuẩn bị sẵn Laptop. Laptop của học viên sử dụng môi trường Windows, chạy trình duyệt Internet Explorer (IE) để có thể sử dụng hệ thống đấu thầu điện tử.

Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đăng ký và thanh toán học phí tại:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882 378, gặp anh Nam (0909. 370725) chị Hằng (0909. 784548)

Email: tda.gov.vn@gmail.com           Website: tda.gov.vn

Đính kèm:

Phiếu đăng ký Lớp nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Chương trình Lớp nghiệp vụ Đầu thầu qua mạng