+84273. 3882 378

Mời tham gia Lớp nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản tháng 9/2018.

Nhằm trang bị kỹ năng cho các tổ chức, cá nhân làm công tác đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản” hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức cho học viên có đủ khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động đấu thầu.

Luật đấu thầu được xây dựng trên cơ sở yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của nhà nước. Theo điều 16 của Luật này, các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

1. Đối tượng tham dự

Các cá nhân thuộc các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung và cá nhân khác có nhu cầu tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn nhà thầu.

2. Chứng chỉ

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ sau khoá học theo quy định của pháp luật.

3. Giảng viên

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm về giảng dạy nghiệp vụ đấu thầu, có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giảng dạy; đến từ Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thời gian - Địa điểm - Học phí

- Thời gian học: 03 ngày, tháng 9/2018.

- Địa điểm học: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang - số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Học phí: 1.000.000 đồng/học viên.

5. Hồ sơ đăng ký

- 01 phiếu đăng ký,

- 02 ảnh 3x4,

- 01 bản sao giấy CMND.

Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đăng ký và thanh toán học phí tại:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882 378, gặp anh Nam (0909. 370725) chị Hằng (0909. 784548)

Email: tda.gov.vn@gmail.com           Website: tda.gov.vn

Đính kèm:

Phiếu đăng ký học viên

Chương trình nghiệp vụ đấu thầu cơ bản