+84273. 3882 378

Mời tham gia Lớp nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản tháng 12/2018.

Nhằm trang bị kỹ năng cho các tổ chức, cá nhân làm công tác đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản” tháng 12 năm 2018, hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức cho học viên có đủ khả năng và điều kiện được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản và tham gia vào các Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

1. Nội dung

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản nhằm trang bị cho học viên kiến thức về nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Các quy trình, nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu,…

Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản do Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng.

2. Thành phần tham gia

Chủ đầu tư dự án; các cá nhân thuộc các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, các nhà thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp và khu vực; phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành, các Trường, cơ sở giáo dục; các đơn vị mua sắm tập trung và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn nhà thầu,…

3. Giảng viên

Giảng viên đến từ Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nhiều năm kinh nghiệm về giảng dạy nghiệp vụ đấu thầu, có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thời gian – Địa điểm – Học phí

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 07 – 09 tháng 12 năm 2018.

- Địa điểm học: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang - Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Học phí: 1.000.000 đồng/học viên.

5. Hồ sơ đăng ký

- 01 phiếu đăng ký.

- 02 ảnh 3x4.

- 01 bản sao giấy CMND.

6. Cách thức đăng ký

- Đăng ký trực tuyến: Tại đây

- Hoặc đăng ký trực tiếp tại:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882 378, gặp anh Nam (0909. 370725) chị Hằng (0909. 784548)

Email: tda.gov.vn@gmail.com         Website: tda.gov.vn

Trân trọng./.

Đính kèm:

Thư mời tham gia

Phiếu đăng ký học viên

Nội dung chương trình đấu thầu cơ bản