+84273. 3882 378

Mời tham gia Khóa tập huấn “Quán triệt Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành” cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Công văn số 2473/UBND-TC ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các Khóa tập huấn “Quán triệt Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Khóa tập huấn “Quán triệt Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành” cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng, nội dung, thời gian và địa điểm học

1.1. Đối tượng:

- Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Tiền Giang.

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ban, ngành tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (mời Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội).

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Trường Chính trị Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng.

- Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang (đến dự và đưa tin).

1.2. Nội dung chương trình: (đính kèm chương trình tập huấn).

1.3. Thời gian: 01 ngày, ngày 17/7/2018 (Thứ ba).

- Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30.

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

1.4. Địa điểm học: Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

2. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp triển khai.

3. Tổ chức lớp học:

- Ban Tổ chức khóa tập huấn chi trả tiền giảng viên, tài liệu, thuê hội trường, nước uống,… Các khoản chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên do cơ quan cử cán bộ đi học chịu trách nhiệm chi trả.

- Để cho khóa học được tổ chức thuận lợi, đề nghị quí cơ quan cử cán bộ, công chức tham dự theo đúng đối tượng và gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và qua email: tda.gov.vn@gmail.com trước ngày 13/7/2018.

- Các mẫu đăng ký, chương trình khóa tập huấn và thông tin đăng ký của Quý đơn vị được đăng tải trên các website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.skhdt.tiengiang.gov.vn và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: www.tda.gov.vn

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882378, gặp anh Nam (0909. 370725), chị Hằng (0909. 784548).

Email: tda.gov.vn@gmail.com      Website: www.tda.gov.vn

Chương trình tập huấn

Phiếu đăng ký học viên