+84273. 3882 378

Mời tham gia các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản, Đấu thầu chuyên sâu - phục vụ thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu và Đấu thầu qua mạng năm 2018

Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính;

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 830/BKHĐT-KL ngày 09/02/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Tiền Giang tăng cường tổ chức các lớp đào tạo về đấu thầu qua mạng và đấu thầu nâng cao để cập nhật và cung cấp các kiến thức mới, chuyên sâu về đấu thầu cho những cán bộ ở các BQL dự án, cán bộ làm công tác đấu thầu và các doanh nghiệp tham gia công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản”, “Đấu thầu chuyên sâu - phục vụ thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu” và “Đấu thầu qua mạng” hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức cho học viên có khả năng và điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề về đấu thầu và tham gia các kỳ lựa chọn nhà thầu theo đúng lộ trình của Luật đấu thầu và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

1. Nội dung các lớp học

Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu cơ bản, Đấu thầu chuyên sâu - phục vụ thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu và Đấu thầu qua mạng theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhằm trang bị cho học viên kiến thức về việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu,…

Nội dung chương bồi dưỡng nghiệp vụ do Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng được đính kèm theo thư mời.

2. Thời gian – Địa điểm - Học phí

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản – chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu, từ 27 – 29/3/2018, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang – Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu - phục vụ thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu, từ 30/3 – 01/4/2018, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang – Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng, từ 07 - 08/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

3. Giảng viên
Giảng viên đến từ Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nhiều năm kinh nghiệm về giảng dạy nghiệp vụ đấu thầu, có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thành phần tham gia

Chủ đầu tư dự án; các cá nhân thuộc các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, các nhà thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp và khu vực; các đơn vị mua sắm tập trung và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn nhà thầu,…

5. Hồ sơ đăng ký gồm: 01 phiếu đăng ký, mỗi học viên nộp 04 ảnh 3x4, bản sao giấy CMND.

(Lưu ý: Học viên đăng ký Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu phải có Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản; Học viên đăng ký vui lòng bổ sung bản sao Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản có chứng thực).

Quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đăng ký và thanh toán học phí trước ngày 25/3/2018 tại:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882 378, gặp anh Nam (0909.370725) hoặc chị Hằng (0909.784548)

Website: www.tda.gov.vn       Email: tda.gov.vn@gmail.com

Đính kèm:

Thư mời tham gia

Phiếu đăng ký học viên

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ