+84273. 3882 378

Mời tham gia các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Tiền Giang tháng 12 năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nêu trên. Cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

1.1. Đối tượng:

Cấp tỉnh:

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực tổng hợp – quy hoạch: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Các sở, ban, ngành tỉnh (02 người/đơn vị).

- Lãnh đạo và chuyên viên: Trường Chính trị Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang (02 người/đơn vị).

Cấp huyện:

- Lãnh đạo và chuyên viên: Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính – Kế hoạch (03 người/đơn vị).

1.2. Nội dung chương trình: (đính kèm Phụ lục 01).

1.3. Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 13 – 14/12/2018 (Thứ năm và thứ sáu), bắt đầu lúc 07h30 ngày 13/12/2018.

- Địa điểm học: Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

1.4. Giảng viên:

- Th.S Đinh Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- PGS.TS Đỗ Văn Thành, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất”.

2.1. Đối tượng:

Cấp tỉnh:

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực tổng hợp – đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Các sở, ban, ngành tỉnh (02 người/đơn vị).

- Lãnh đạo và chuyên viên: Trường Chính trị Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang (02 người/đơn vị).

Cấp huyện:

- Lãnh đạo và chuyên viên: Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (04 người/đơn vị).

2.2. Nội dung chương trình: (đính kèm Phụ lục 02).

2.3. Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 20 – 21/12/2018 (Thứ năm và thứ sáu), bắt đầu lúc 07h30 ngày 20/12/2018.

- Địa điểm học: Hội trường lầu 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.4. Giảng viên:

- Th.S Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Công tác tổ chức lớp:

- Ban Tổ chức các lớp bồi dưỡng chi trả tiền giảng viên, tài liệu, thuê hội trường, nước uống, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình,… Các khoản chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên do cơ quan cử cán bộ, công chức đi học chịu trách nhiệm chi trả.

- Để cho các lớp bồi dưỡng được tổ chức thuận lợi, đề nghị quí cơ quan cử cán bộ, công chức tham dự theo đúng đối tượng và gửi Danh sách, Phiếu đăng ký học viên (theo các mẫu đính kèm) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và qua email: tda.gov.vn@gmail.com trước ngày 08/12/2018.

- Các mẫu đăng ký, chương trình lớp bồi dưỡng và thông tin đăng ký của Quý đơn vị được đăng tải trên các website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.skhdt.tiengiang.gov.vn và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo đường dẫn: www.tda.gov.vn 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273. 3882378, gặp anh Nam (0909. 370725), chị Hằng (0909. 784548).

Email: tda.gov.vn@gmail.com      Website: www.tda.gov.vn

Trân trọng./.

Đính kèm:

Công văn mời tham gia

Phụ lục 01: Nội dung Lớp Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Phụ lục 02: Nội dung Lớp Đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất

Mẫu Danh sách đăng ký học viên

Phiếu đăng ký Lớp Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Phiếu đăng ký Lớp Đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất