+84273. 3882 378

Mời đăng ký tham gia khóa Ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ngày 25/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; theo đó quy định:

Điều 11. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

b) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;

c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;

d) Cá nhân khác có nhu cầu.

2. Cá nhân quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều này, khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại sau:

a) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn;

b) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn;

c) Cá nhân đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực: dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn…”

Ngày 05/9/2023 Cục Quản lý đấu thầu ban hành Quyết định số 1424/QĐ-QLĐT về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 34 và 35; theo đó thời gian tổ chức thi kỳ 34 là ngày 22/10/2023 và kỳ 35 là ngày 12/11/2023.

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng giúp thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp đơn vị đào tạo tổ chức khóa Ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu như sau:

1. Nội dung ôn luyện: Theo phụ lục 1 đính kèm.

2. Thời gian tổ chức khóa ôn luyện: Trước ngày tổ chức thi các kỳ thi của Cục Quản lý đấu thầu (Thời gian ôn luyện ngày thứ 7 và chủ nhật).

3. Giảng viên dự kiến của khóa học: Ths. Hà Văn Thắng – Chánh Văn phòng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Chi phí khóa học: 3.000.000 đồng/1 học viên (đã bao gồm thuế VAT).

5. Hình thức học: Tổ chức ôn luyện trực tuyến qua phần mềm Zoom hoặc học tập trung trực tiếp tại TP Mỹ Tho khi đủ điều kiện mở lớp.

6. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa ôn luyện:

- Học viên được ôn sát đề thi sát hạch của các kỳ thi trước, hướng dẫn cách làm bài trắc nghiệm, xử lý bài tình huống.

- Được hướng dẫn, hỗ trợ chi tiết các thủ tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi trên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia.

Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2, gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (Số 38 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) trước ngày 03/10/2023 để tổng hợp. Thông tin chi tiết liên hệ ông Đặng Hoàng Hải (ĐT: 0918.296.183).

Rất mong nhận được sự quan tâm từ Quý cơ quan, đơn vị./.

Đính kèm:

Công văn số 112/XTĐT&HTDN-NV về việc mời đăng ký tham gia

Quyết định số 1424/QĐ-QLĐT của Cục Quản lý đấu thầu

Các phụ lục đính kèm