+84273. 3882 378

Mời đăng ký nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đấu thầu

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trang bị kỹ năng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, các cá nhân có nhu cầu trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, cập nhật thông tin và thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu như:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Thông tư số 08/2022/TT-BKH&ĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp làm đầu mối mời Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đấu thầu năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách là chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu có hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu các loại gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa (kể cả đấu thầu thuốc, vật tư y tế), xây lắp, tư vấn, phi tư vấn,… thuộc dự án đầu tư phát triển, mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước của:

- Các sở, ban ngành tỉnh;

- Các phòng ban chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các đơn vị thuộc ngành Giáo dục Đào tạo (Trường học, các cơ sở đào tạo,…); thuộc ngành Y tế (Bệnh viện, Trung tâm Y tế,….);

- Các nhà thầu (nhà thầu tư vấn, nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp,…).

2. Giảng viên dự kiến của khóa học

-  Ths. Hà Văn Thắng – Chánh Văn phòng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ths. Trần Tuấn Linh – Trưởng phòng Thông tin và Truyền Thông -  Trung tâm mạng đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các chuyên gia về đấu thầu của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Tên các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Tên Khóa học

Ký hiệu tên khóa học

Thời gian học

Học phí

VNĐ/HV

Văn bằng

Chương trình đào tạo

Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản

K1

03 ngày

1.000.000

Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản

(Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT)

Phụ lục 1 đính kèm

Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

K2

1,5 ngày

1.500.000

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ĐTQM

Phụ lục 2 đính kèm

Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (chuyên đề dành riêng cho đấu thầu  thuốc, vật tư Y tế)  

K3

02 ngày

1.500.000

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ĐTQM

Phụ lục 3 đính kèm

Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

K4

02 ngày

1.500.000

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Phụ lục 4 đính kèm

Ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

K5

02 ngày

3.000.000

Ôn luyện bộ đề thi sát hạch

Phụ lục 5 đính kèm

Ghi chú:

- Học phí: Mức học phí nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; nguồn kinh phí do cơ quan, đơn vị cử các cá nhân tham dự học đóng hoặc do cá nhân tự đóng.

- Các khóa học K2, K3 học viên cần trang bị laptop khi tham gia khóa học.

4. Địa điểm, hình thức học

Học trực tiếp tại thành phố Mỹ Tho hoặc tại địa phương cấp huyện (tùy theo số lượng học viên đăng ký). Các khóa đào tạo, bồi dưỡng sẽ được khai giảng thường xuyên trong năm 2023 khi học viên đăng ký đủ số lượng.

Để công tác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng được chuẩn bị chu đáo, đạt hiệu quả tốt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia và gửi danh sách theo mẫu tại Phụ lục 06 về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại hoặc zalo: ông Lê Trung Hưng (0944.443.973) hoặc bà Trần Thị Thu Hằng 0909.784.548

- Website: www.tisa.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký tham dự từ Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng./.

Đính kèm:

Công văn số 318/SKH&ĐT-XTĐT&HTDN về việc đăng ký nhu cầu đào tạo đấu thầu và các Phụ lục kèm theo