+84273. 3882 378

Miễn phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đăng ký trực tuyến.

Tiếp tục những cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, kể từ ngày 01/01/2017, Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực, theo đó, doanh nghiệp sẽ được miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính. Cụ thể, cá nhân, doanh nghiệp được miễn hoàn toàn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Các bước thực hiện được hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://congthongtin.dkkd.gov.vn/vi-vn/publicservices.aspx).

 

Trang chủ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Ảnh: Trích từ Cổng thông tin quốc gia

Tại Tiền Giang, doanh nghiệp có thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cán bộ hướng dẫn trực tiếp các bước thực hiện. Phòng Đăng ký kinh doanh cũng tạo khu vực làm thủ tục riêng cho các doanh nghiệp đăng ký trực tuyến và các doanh nghiệp FDI để xử lý nhanh đối với các trường hợp này.

Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp qua từng bước khai, nhập hồ sơ để đảm bảo doanh nghiệp khai đúng, khai đủ và phù hợp với quy định trước khi nộp hồ sơ. Việc hỗ trợ, tư vấn được thực hiện hoàn toàn miễn phí, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin và nhu cầu thành lập doanh nghiệp sẽ được tư vấn các mẫu văn bản đề nghị, dự thảo Điều lệ tương ứng để doanh nghiệp sử dụng, tiếp tục bổ sung thông tin.

Ngoài miễn lệ phí cho đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, Thông tư 215/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017 còn quy định miễn lệ phí cho các doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Do đó, đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhu cầu giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương để cơ quan này ghi nhận tình trạng giải thể, ngừng hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm góp phần giảm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp muốn rút lui khỏi thị trường. Việc cắt giảm bước thanh toán trong thủ tục thông báo giải thể, tạm ngừng được dự báo sẽ làm tăng số lượng các thông báo này, đặc biệt trong các doanh nghiệp đang tạm ngừng mà không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, góp phần tăng tính minh bạch thông tin của doanh nghiệp trên thị trường.

Một điểm đáng lưu ý là việc nộp phí công bố mẫu dấu không được quy định trong Thông tư mới. Do đó, để phù hợp với quy định pháp lý và đảm bảo nhất quán trên phạm vi toàn quốc, cơ quan đăng ký kinh doanh thống nhất không thu phí đối với doanh nghiệp thực hiện thông báo mẫu dấu trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Riêng trong năm 2016, Cổng thông tin đã đăng công bố trên 150 nghìn mẫu dấu, đây là một bước triển khai nhằm tiếp tục thực hiện tinh thần cải cách của Luật Doanh nghiệp 2014 nhằm đẩy mạnh công khai mẫu dấu doanh nghiệp, dần xóa bỏ "quyền lực" mặc định của con dấu doanh nghiệp./.

(Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang)