+84273. 3882 378

Lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý đầu tư công và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” cho cán bộ lãnh đạo, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Trong 02 ngày, 10 - 11/11/2017,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý đầu tư công và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” cho cán bộ lãnh đạo, công chức tỉnh Tiền Giang.

Các lớp bồi dưỡng đã thu hút gần 200 học viên của 43 cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia (Lớp dành cho lãnh đạo có 108 học viên, Lớp dành cho chuyên viên có 88 học viên). Lớp dành cho đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Tiền Giang, diễn ra ngày 10/11/2017, tại Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. Lớp dành cho chuyên viên các cơ quan, đơn vị nêu trên diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 10/11 đến ngày 11/11/2017 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mời giảng viên là Thạc sĩ Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thạc sĩ Trần Việt Dũng – Chánh văn phòng PPP, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp truyền đạt kiến thức về nghiệp vụ quản lý đầu tư công và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đến các học viên.

 

 

Với sự hướng dẫn tận tình, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ giảng viên, các học viên đã có những trải nghiệm thực tế và dễ dàng tiếp cận được những kiến thức về nghiệp vụ quản lý đầu tư công và nghiệp vụ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Nội dung các lớp học tập trung vào Nghiệp vụ quản lý đầu tư công (tổng quan về đầu tư, chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và kế hoạch đầu tư công) và Nghiệp vụ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (các nội dung về xây dựng, phê duyệt và quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất). Qua đó, các học viên đã có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn, quản lý đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư,... từ những kiến thức và kỹ năng thu được từ lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ chủ động giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của mình.

 

 

Kết thúc các lớp học, Ban Tổ chức đã tiến hành trao Chứng chỉ do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho các học viên hoàn thành các nội dung của lớp học. Với Chứng chỉ được cấp, các học viên hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia các hoạt động thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; đồng thời, nâng cao năng lực, điều kiện của người học trong quá trình quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các lớp bồi dưỡng lần này, Ban Tổ chức lớp đã lập Mẫu phiếu thăm dò ý kiến học viên để thu thập thông tin cần thiết cho việc triển khai công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếp theo. Qua tổng hợp thông tin từ các phiếu thăm dò, hầu hết các học viên có ý kiến tổ chức về các chuyên đề như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Quản trị dự án, Nghiệp vụ Bản đồ, thông tin địa lý; Hỗ trợ phát triển du lịch; Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,… Những thông tin thu nhận được đã giúp cho Ban Tổ chức có cơ sở để nhận xét, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức và định hướng nghiên cứu nội dung cho việc tổ chức những lớp đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới./.

(Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp)