+84273. 3882 378

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính – Marketing và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

 Ngày 1/3, Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Hoạt động này nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, nâng cao chất lượng phối hợp, liên kết đào tạo, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Song song đó, các bên cùng triển khai các chương trình liên kết đào tạo, tập huấn; thực hiện các đề tài, dự án và kế hoạch nghiên cứu về kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing và ông Nguyễn Đình Thông - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang ký kết hợp tác.

Trong đó, một số nội dung hợp tác cụ thể như các bên cùng xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn theo nhu cầu doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng.

Về phía nhà trường, Trường xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho doanh nghiệp về các lĩnh vực đầu tư, tài chính, thuế - hải quan, thẩm định giá. Cụ thể: các kỹ năng trong hoạt động xúc tiến đầu tư, đấu thầu, xuất nhập khẩu, khai báo thuế, hải quan, phát triển nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, khởi sự doanh nghiệp, chuyển đổi số’.

Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang, giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và các doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động thực hành, tham quan học tập thực tế, kiến tập, thực tập của cán bộ và sinh viên Trường, đồng thời kết nối thực hiện các đề tài, dự án khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Chuyên gia, giảng viên, sinh viên của Trường cùng kết hợp tham gia thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang và đơn vị trực thuộc.

Các bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm về các vấn đề kinh tế quan trọng, cấp bách nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nguồn nhân lực địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Đồng thời, cùng phối hợp trong công tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thuộc các ngành và chuyên ngành mà Nhà trường đào tạo; hỗ trợ việc giảng dạy và chia sẻ các kiến thức cơ bản, về kỹ năng nghề cho sinh viên thuộc các lĩnh vực mà tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động, trao đổi kinh nghiệm thực tế, hướng dẫn thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp cũng như ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn giúp sinh viên có đủ kiến thức chuyên môn ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Ông Nguyễn Đình Thông - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang trao học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi

Dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang trao tặng học bổng trị giá 50.000.000 đồng cho sinh viên Tiền Giang vượt khó, học giỏi đang học tập tại trường./.

(Thanh Nam)