+84273. 3882 378

Khai giảng Lớp ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ngày 20/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu nhằm trang bị kỹ năng cho các tổ chức, cá nhân làm công tác đấu thầu, hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức cho học viên có đủ khả năng và điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo quy định tại Luật Đầu thầu (Điều 16, khoản 2) và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT (Điều 35, khoản 7); theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

Ông Nguyễn Duy Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phát biểu khai giảng lớp - Ảnh: TDA

Lớp ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu thu hút 28 học viên đến từ tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp do giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên gia đầu ngành trong quản lý đấu thầu trực tiếp giảng dạy.

Lớp diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 20 – 22/7/2018, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư. Học viên được ôn luyện các tình huống đấu thầu trong việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu,… Đặc biệt trong chương trình còn có hướng dẫn học viên những vấn đề cần lưu ý khi tham dự thi sát hạch và cách thức hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo đúng quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các học viên.

 

Học viên tham gia Lớp ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu - Ảnh: TDA

Có thể nói, Lớp ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu đã kết thúc thành công tốt đẹp nhờ vào sự hướng dẫn tận tình, giàu kinh nghiệm thực tiễn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và sự tham gia tích cực, đầy đủ các buổi học của học viên với thái độ, ý thức học tập nghiêm túc và tham gia thảo luận sôi nổi./.

(Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp)