+84273. 3882 378

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đầu tư công.

 Sáng ngày 04/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đầu tư công năm 2022 theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 04 – 05/8/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng - Ảnh: TISA

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp từ bước xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án đến phân bổ, bố trí và sử dụng nguồn vốn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dự án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Học viên tham dự Lớp bồi dưỡng - Ảnh: TISA

Với mục tiêu nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đầu tư công với các chuyên đề sau:

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo.

- Hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Quy trình xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng báo cáo.

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch – đầu tư tại các địa phương trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức thường xuyên, góp phần nâng cao kỹ năng công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn phụ trách; đồng thời là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa báo cáo viên và học viên về thực tiễn công tác quản lý đầu tư công; cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp để công tác kế hoạch – đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu./.

Nguồn: TISA - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang