+84273. 3882 378

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản – chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu

Sáng ngày 27/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp Đấu thầu cơ bản – chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu tại Hội trường Sở.

 

Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản, diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27 – 29/3/2018, thu hút trên 80 học viên làm công tác đấu thầu đến từ các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung những kiến thức cơ bản như Tổng quan về lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng, hợp đồng, bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, giải đáp thắc mắc cho học viên,... Cuối khóa bồi dưỡng, học viên thực hiện kiểm tra trắc nghiệm và được cấp chứng chỉ theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng tiếp tục tổ chức các Lớp nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu, từ ngày 30/3 – 01/4/2018, Lớp nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng, từ ngày 07 – 08/4/2018 để cập nhật và cung cấp các kiến thức mới, chuyên sâu về đấu thầu cho những cán bộ ở các BQL dự án, cán bộ làm công tác đấu thầu và các doanh nghiệp tham gia công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang)