+84273. 3882 378

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng

Ngày 14 - 15/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và các chức năng của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới căn cứ theo Thông tư số 08/2022/TT-BKH&ĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tham dự Hội nghị có gần 250 đại biểu đến từ các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan lĩnh vực xây dựng.

Đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: TISA

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày các pháp lý về đấu thầu qua mạng, điểm mới của quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng, quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng, quy trình đấu thầu qua mạng, các bước thực hiện đấu thầu qua mạng,... Đặc biệt, các đại biểu được lắng nghe giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Trần Thị Đông Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TISA

Việc đấu thầu qua mạng đã mang lại lợi ích cho Nhà nước và các đơn vị tham gia dự thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh được những tiêu cực phát sinh trong quá trình đấu thầu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về hệ thống đấu thầu qua mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

Trung Hưng – Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp