+84273. 3882 378

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra” cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra” cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Tiền Giang.

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra”có sự tham dự của trên 600 đại biểu là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, diễn ra ngày 24/11/2017, tại Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ làm diễn giả trực tiếp thông tin về nội dung báo cáo chuyên đề cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra.

 

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các chủ đề như: Cách mạng công nghiệp 4.0, các vấn đề đặt ra cho Việt Nam; khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phân tích và đánh giá những tồn tại của các doanh nghiệp trước thềm công nghiệp 4.0; đề ra giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội… Các đại biểu đã nhìn nhận cơ hội, thách thức thực chất về cách mạng 4.0, tác động thực lực đến nền kinh tế Việt Nam và cần làm gì trước cuộc cách mạng này; điều kiện cần để bắt kịp cách mạng công nghiệp 4.0: quản trị quốc gia; đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng. Từ đó, đề ra những giải pháp Việt Nam cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số; quản trị thông minh (thể chế hiện đại, chính quyền hiệu quả, công khai, minh bạch); xây dựng hạ tầng kết nối số và an ninh mạng; tạo nguồn lực số; xây dựng công nghiệp, công nghệ số (Nông nghiệp thông minh; du lịch thông minh); xây dựng đô thị thông minh,...

 

 

Hội nghị thông tin cho Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Thời cơ, thách thức và giải pháp đối với chính quyền các cấp đã kết thúc thành công tốt đẹp nhờ vào sự tận tình, giàu kinh nghiệm thực tiễn của diễn giả và sự tham gia tích cực của các đại biểu với thái độ nghiêm túc và tham gia thảo luận sôi nổi./.

(Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp)