+84273. 3882 378

Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã nhận: 02 phiếu.

2. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 02 phiếu (kèm theo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020).

- Phiếu đăng ký dự tuyển không đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 00 phiếu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo đến các ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 đến dự phỏng vấn vòng 2, cụ thể:

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang./.

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ thường trú

Số điện thoại liên hệ

Vị trí dự tuyển

1

Trần Quang Vinh

31/8/1993

Số D36, đường số 3, KP Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

0987. 006909

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư

2

Trần Bảo Xuyên

25/4/1991

Số 138/2, Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

0986. 832277

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư