+84273. 3882 378

Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01/CT-TTg về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” trong đó giao cho VCCI là đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành nghiên cứu, đánh giá và triển khai chuyển đổi số đồng thời liên hệ các doanh nghiệp và hiệp hội tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức.

VCCI trân trọng mời Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát về chuyển đổi số để nhận Bộ công cụ quản trị doanh nghiệp miễn phí (Giải pháp văn phòng điện tử, Giải pháp chữ ký số điện tử, Giải pháp phần mềm kế toán, Giải pháp AI chấm công, Giải pháp quản lý nhân sự, Giải pháp cung cấp website chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp,...) phù hợp nhất, giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành và gia tăng doanh thu kinh doanh hơn so với hiện tại.

Thời gian khảo sát: Đến hết ngày 20/4/2022.

Hình thức: Trực tuyến qua đường link: https://vcci-erp.vn/chinhanhcantho

Trân trọng cám ơn Quý doanh nghiệp tham gia khảo sát./.